Tours

DU XUÂN TẾT HÀN – SEOUL – ĐẢO NAMI – LOTTE WORLD – TRƯỢT TUYẾT

TP.HCM
Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Phương tiện: Máy bay, xe
Khách sạn:
Mùng 04 (Ngày 08/02/2019) 22.990.000 VNĐ Đặt tour

DU XUÂN ĐÀI LOAN

TP.HCM
Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Phương tiện: Máy bay, xe
Khách sạn:
Mùng 03 (Ngày 07/02/2019) 19.290.000 VNĐ Đặt tour

DU XUÂN THÁI LAN – BANGKOK – PATTAYA

TP.HCM
Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Phương tiện: Máy bay, xe
Khách sạn:
Mùng 02, 06 (Ngày 06, 10/02/2019) 11.390.000 VNĐ Đặt tour

SINGAPORE – ĐẢO QUỐC SƯ TỬ 4N3D

TP.HCM
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Phương tiện: Máy bay, xe
Khách sạn:
Mùng 04 - 07 Tết (Ngày 08 - 11/02/2019) 17.990.000 VNĐ Đặt tour

SINGAPORE – ĐẢO QUỐC SƯ TỬ 3N2D

TP HCM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Máy bay, xe
Khách sạn:
Mùng 5, 6, 7 (Ngày 09,10,11/02/2019) 13.990.000 VNĐ Đặt tour

KHÁM PHÁ PHÚ QUỐC

TP HCM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Máy bay, xe
Khách sạn:
Mùng 2, 3, 4, 5 (Ngày 06,07,08,09/02/2019) 7.890.000 VNĐ Đặt tour