Du lịch Trung Quốc

Tour du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới

TP HCM
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Máy bay, xe
Khách sạn:
Tháng 2, 3, 4, 5 14.990.000 VNĐ Đặt tour

TOUR PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI

TP HCM
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Máy bay, xe
Khách sạn:
15.690.000 VNĐ Đặt tour

TOUR PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI 5N4D

TP HCM
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Máy bay, xe
Khách sạn:
14.490.000 VNĐ Đặt tour