Contact Us

Trụ sở chính

78/1 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận. Tân Phú

Tel : (+84 8)3849 80 11 – Fax: (+84 8)3 849 8012

Hotline :1900.63.65.20 – 0912 720 270

Email : booking@shtour.vn